A brawl new world

«Å utfordre autoritet, all autoritet. Spesielt når myndigheter og politikere drar oss inn i krig. Når de har bestemt at de vil drepe, og andre må dø».

Et lite stykke Norge. (A little piece of Norway) from Erling Borgen on Vimeo.